Търсене

Следвай ни

     

DKK

Одиторски услуги, Счетоводни услуги, Данъчни услуги

Дипломираните експерт-счетоводители


Отрасли

Отраслите, в които сме специализирали и работим са обединени в следните по-големи групи:

Енергетика и минно дело
• Електроснабдяване и водоснабдяване
• Минно дело
• Петрол и газ

Потребителски и промишлени продукти
• Автомобили
• Потребителски стоки
• Продажби на дребно
• Промишлени стоки
• Фармацевтика


Технологии, телекомуникации, развлекателен бизнес и медии
• Развлекателни услуги и медии
• Телекомуникации и информационни услуги
• Технологии


Услуги
• Медицински и здравни /аптеки, зъболекарски кабинети/
• Инженерство и строителство
• Неправителствени организации
• Образование
• Организации с нестопанска цел
• Хотелиерство и ресторантьорство
• Транспорт
• Туризъм


Финансови услуги
• Застрахователни услуги и пенсионно осигуряване
• Обменни бюра
• Недвижими имоти
• Управление на инвестиции

Селско и горско стопанство