Търсене

Следвай ни

     

DKK

Одиторски услуги, Счетоводни услуги, Данъчни услуги

Дипломираните експерт-счетоводители

Как работим ?

За нас

Ние се гордеем с познаване на бизнеса на нашите клиенти, отвътре и от вън, което означава, че ние сме в състояние активно да търсим начини, по които можем да и помогнем да се развият.
Chartered accountantsDKK Консулт е една от водещите фирми на дипломираните експерт- счетоводители в София и страната.

Добре дошли

В DKK Консулт, обединение на дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори и данъчни консултанти в София. Дали сте юридическо или физическо лице, избора на фирма на експерт-счетоводители е от решаващо значение. Правилната счетоводна подкрепа, трябва да се счита за предимство, а не само за допълнителни разходи. Ние се ангажираме да предоставим интегрирани счетоводни, одиторски, данъчни и бизнес услуги на всички наши клиенти, независимо от техния размер.